Illustratie voor tijdschrift OVERDWARS

Voor het tijdschrift overDWARS, het blad van de jongerenpartij van GroenLinks, werd mij
gevraagd een illustratie te maken bij het artikel 'Geef literatuuronderwijs aan het VMBO'.